Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργικής Αμφιβληστροειδής Γλαύκωμα

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο διήμερο συνέδριο «Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία: Διαθλαστική Χειρουργικής Αμφιβληστροειδής Γλαύκωμα», που διοργάνωσε η Μεσογειακή Εταιρεία Αμφιβληστροειδούς σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Diathlasis Eye Institute. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2018!