Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

  • Παρασκευή, Φεβ 12, 2016

Η ΟΠΤΟ ΕΛΛΑΣ σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων. Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) ορίζεται η 08/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/04/2016.  
Προκηρύχθηκε επίσης το πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, με ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) να ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 27/04/2016.  

Ενημερωθείτε για πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης εδώ. Πτυχιούχοι ΚΑΔ εδώ
Ενημερωθείτε για πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας εδώ. Επιλέξιμοι ΚΑΔ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μπορείτε να απευθυνθείτε:  

Β. ΕΛΛΑΔΑ:
Στον κ. Χρήστο Παπανικολάου, στα γραφεία μας στην Κατερίνη (τηλ. 6936160304).

Ν. ΕΛΛΑΔΑ:
Στον κ. Γεώργιο Γεωργίου,  στα γραφεία μας στην Αθήνα (τηλ. 6980171675).